ECTA veroordeelt elk verbod op Chinese 5G leveranciers in Europa

21-10-2020 | door: Redactie

ECTA veroordeelt elk verbod op Chinese 5G leveranciers in Europa

ECTA (European Competitive Telecommunications Association) veroordeelt elk verbod op Chinese 5G-leveranciers om geopolitieke redenen en benadrukt dat dergelijke beslissingen alleen kunnen worden gerechtvaardigd op basis van goed onderbouwde feiten. De 5G Toolbox biedt een geschikt EU-kader om te reageren op veiligheidskwesties die de netwerken van de toekomst beïnvloeden, met respect voor de Europese en nationale soevereiniteit.

ECTA waarschuwt verder voor de nadelige gevolgen die het uitschakelen van bepaalde leveranciers zal hebben voor de belangen van consumenten en bedrijven, en voor de samenhang van de interne markt: "Een vermindering van het aantal wereldwijde leveranciers van 5 naar 3 zal niet alleen de telecomsector beïnvloeden door de kosten te verhogen, de prestaties negatief te beïnvloeden, de uitrol van 5G-netwerken te vertragen en het innovatiepotentieel te beperken. Het zal ook belangrijke bredere sociaaleconomische gevolgen hebben, zoals het verminderen van de capaciteit van ondernemingen, openbare instellingen, het maatschappelijk middenveld en individuele eindgebruikers om nieuwe digitale diensten aan te bieden en met succes groei en herstel te stimuleren - een capaciteit waarop EU-beleidsmakers terecht hebben geplaatst veel nadruk voor het veiligstellen van ons toekomstige welzijn."

ECTA en haar leden herinneren er ook aan dat toegang tot specifieke leveranciers, als deze niet op een gelijkwaardige basis voor alle exploitanten wordt gegarandeerd, de concurrentie dreigt te verstoren. "Deze implicaties kunnen zich niet alleen voordoen binnen individuele lidstaten, maar ook tussen landen, waardoor sommigen een comparatief voordeel kunnen behalen door middel van geavanceerdere en efficiëntere technologieën. Daarom moet een toekomstbestendige benadering van de veiligheid van de Europese netwerken zowel empirisch onderbouwd als commercieel gevoelig blijven, de exploitatiegemeenschap betrekken en concurrentievoordelen vermijden die de waarde vernietigen. Normen, certificering en wettelijke regels moeten samenkomen om een samenhangend kader te creëren dat elektronische communicatie veilig en betaalbaar houdt", aldus ECTA.

Terug naar nieuws overzicht
Netwerken