Oxford Economics: weren Huawei wordt een dure grap

Jurjen Veldhuizen, Solutions Director Huawei

30-06-2020 | door: Redactie

Oxford Economics: weren Huawei wordt een dure grap

Het Britse onderzoeksbureau Oxford Economics heeft in samenwerking met Huawei in een studie becijferd wat de kosten zijn om Huawei te weren uit delen van de Europese 5G-netwerken. Afhankelijk van het scenario kunnen deze kosten voor Europa oplopen tot 45 miljard euro tot 2035. Voor Nederland betekent dit een kostenpost 780 miljoen euro zo beweren uitkomsten het onderzoek. De vertraging van de 5G-uitrol zal tegen 2035 een permanente verlaging van het Europese BNP bedragen van 40 miljard dollar, wat voor Nederland een verlies betekent van 1,6 miljard euro zo beweert Osford Economics.

Oxford Economics heeft haar rapport ‘Restricting competition in 5G network equipment throughout Europe’ gepubliceerd, dat beraamt wat de economische prijs is voor het weren van Huawei uit delen van Europese 5G-netwerken. Dit veroorzaakt een sneeuwbaleffect van hogere prijzen en hogere investeringskosten en dus een lagere economische groei. Het herstel van de economie, die door de Coronacrisis al zwaar is getroffen, zal hierdoor bovendien trager verlopen. Daarnaast zullen één tot drie miljoen Nederlanders later worden aangesloten op 5G.

Jurjen Veldhuizen, Solutions Director van Huawei: “Het is goed dat dit rapport de kosten inzichtelijk maakt die het uitsluiten van Huawei en dus de inperking van concurrentie, tot gevolg heeft. Toch dekken deze cijfers nog lang niet alle kosten. Want providers krijgen mogelijk ook te maken met extra kosten, zoals het versneld afschrijven van bestaande apparatuur, de aanschaf van nieuwe apparatuur en het omzetten van apparatuur. Die kosten zijn niet in deze berekeningen meegenomen. Reken je dat wel mee, dan kom je uit op een nog veel hoger bedrag dan Oxford Economics berekent.”

De onderzoekers concluderen onder meer dat een goede digitale infrastructuur een steeds belangrijkere rol speelt om de economie draaiende te houden, zeker tijdens deze Coronacrisis:

· Telecomnetwerken hebben tijdens het hoogtepunt van de crisis vitale gezondheids-, onderwijs- en hulpdiensten online gehouden. Ook konden overheidsdiensten en het bedrijfsleven blijven doordraaien en bleven vrienden en familie verbonden.

· De economische krimp door Corona is enorm. Het 5G-netwerk en de hogere verbindingssnelheden zijn cruciaal om de economie te stimuleren.

· Vertraging van die uitrol zal leiden tot langzamere technologische innovatie en verminderde economische groei.

Investeringen in de ICT-sector zijn van groot belang voor economische groei: een investering van 1 euro vertaalt zich in een verhoging van het BNP van 20, euro zo becijferde Oxford Economics in een eerder rapport. Huawei koopt in Nederland voor 723 miljoen euro aan componenten voor haar producten en is gecommitteerd om dat te blijven doen. De nu voorspelde extra kosten van het weren van Huawei gaan af van de noodzakelijke investeringen in de ICT-sector.

Veldhuizen: “Als geen ander begrijpen we dat veiligheid en privacy van het grootste belang is voor onze gebruikers. Dit is al sinds jaar en dag onze topprioriteit en we voelen ons daarin gesteund door onze klanten en partners. Huawei is het meest geteste ICT-bedrijf ter wereld. Zowel telecomaanbieders als onafhankelijke derden testen onze producten en processen voortdurend door en door. Toch is er nog nooit enig feitelijk bewijs geleverd dat wij onze technologie inzetten voor verkeerde doeleinden. Daarom is het de vraag of de kosten van het uitsluiten van Huawei te rechtvaardigen zijn.”

Restricting_competition in 5G network equipment throughout Europe.pdf

Terug naar nieuws overzicht
Netwerken