NCTV: Cyberincidenten kunnen tot maatschappelijk ontwrichting leiden

30-06-2020 | door: Wouter Hoeffnagel

NCTV: Cyberincidenten kunnen tot maatschappelijk ontwrichting leiden

Cyberincidenten kunnen in Nederland nog altijd grote schade aanrichten en in uiterste gevallen tot maatschappelijk ontwrichting leiden. De digitale dreiging op Nederland is afgelopen jaar niet afgenomen.

Dit meldt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in het jaarlijkse Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN). “Het mag geen verrassing zijn dat de digitale dreiging op Nederland niet is afgenomen. Het valt niet uit te sluiten dat ontwrichting door cyberaanvallen of grootschalige uitval in Nederland zal plaatsvinden, ook al is dat nog nooit het geval geweest. Cyberaanvallen via bijvoorbeeld ransomware vormen nog altijd een aantrekkelijk verdienmodel voor criminelen. Daarom blijft niet alleen verhoging van de weerbaarheid tegen digitale dreigingen, maar ook de bredere aanpak van cybercriminaliteit onverminderd van belang. Dat eist onze voortdurende aandacht", zegt minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus.

Pas toe of leg uit-systematiek

Om maatschappelijke ontwrichting door incidenten binnen vitale processen te voorkomen werkt het kabinet aan een ‘pas toe of leg uit-systematiek’ voor vitale aanbieders en de rijksoverheid. Dit betekent dat bij ernstige kwetsbaarheden deze organisaties maatregelen moeten nemen. Doen zij dat niet? Dan moeten zij onderbouwen waarom zij deze keuze maken. In sommige gevallen kunnen partijen gedwongen worden maatregelen te nemen.

Ook moeten organisaties tijdig beschikken over de juiste dreigingsinformatie, zodat zij zich goed kunnen beschermen tegen cyberincidenten en -uitval. De NCTV wijst in het rapport onder meer op aanwijzigingen dat landen sinds de start van de COVID-19 pandemie cyberaanvallen hebben uitgevoerd op onder meer ziekenhuizen, farmaceuten en onderzoekscentra. Het kabinet heeft het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) via spoedwetgeving de taak gegeven deze organisaties tijdens de pandemie bijstand te verlenen bij cyberincidenten en digitale dreigingen.

Terug naar nieuws overzicht

Tags