Toezichthouder ontvangt fors meer privacyklachten

14-02-2020 | door: Wouter Hoeffnagel

Toezichthouder ontvangt fors meer privacyklachten

Ruim 27.800 mensen dienden in 2019 een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens wegens een mogelijke privacyschending. Dat is bijna 78% meer dan in 2018. Ondanks dat de toezichthouder eerder maatregelen nam om klachten sneller af te handelen blijft de capaciteit onvoldoende om burgers snel te helpen, waarschuwt de AP.

"De cijfers laten bovenal zien dat mensen ons goed weten te vinden", zegt Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). "Dat het wat met mensen doet als hun privacy geschonden wordt en dat ze voor hun rechten opkomen. Dat ze ons bellen als hun voormalige kerk weigert ze uit te schrijven uit het doopregister. Dat ze het klachtenformulier op onze site invullen als ze ondanks eerder bezwaar wéér worden gebeld met een aanbieding van dezelfde energieleverancier. En dat ze ons weten te vinden als de fysiotherapeut geld vraagt voor inzage in de persoonsgegevens die hij over hen had verzameld."

138 onderzoeken

De AP handelde in 2019 in totaal 20.700 af. Het gaat hierbij zowel om klachten die in 2018 als in 2018 zijn ingediend. De toezichthouder verrichte in 2019 daarnaast 138 onderzoeken naar aanleiding van klachten. In 25 gevallen is een overtreding geconstateerd, waardoor een boete of andere sanctie is opgelegd. Een groot deel van de klachten zijn echter op een andere manier afgehandeld. Bijvoorbeeld door een brief te sturen met uitleg over privacyregels of door te bemiddelen tussen de indiener van de klacht en de organisatie waarover de klacht gaat.

De toezichthouder handelde vorig jaar 67% van de klachten af, ten opzichte van 56% in 2018. Dit is te danken aan maatregelen die zijn getroffen om klachten sneller af te handelen. "Ondanks die maatregelen zijn klachten nog steeds langer in behandeling dan wij wenselijk vinden", zegt Wolfsen. "Met het huidige aantal medewerkers kunnen wij de meeste klachten pas na zes maanden in behandeling nemen. Dat moet anders: mensen hebben recht op bescherming van hun privacy en moeten daarvoor snel terecht kunnen. Daarom zijn wij ook erg blij dat het ministerie van Justitie en Veiligheid samen met ons opdracht heeft gegeven tot een onderzoek naar onze capaciteit en de financiering die daarvoor nodig is." Dit onderzoek is naar verwachting in mei 2020 afgerond.

De meeste klachten (29%) die in 2019 zijn ingediend gaan over schending van een privacyrecht, zoals het recht op inzage of het recht op verwijdering. Daarnaast gaat 15% van de klachten over ongevraagde reclame en gaan veel klachten over organisaties die persoonsgegevens zonder toestemming of medeweten doorgeven aan derde partijen. De sterke stijging van het aantal klachten is volgens de AP deels te verklaring door de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018. Na de invoering van deze wet is het aantal privacyklachten 'veel hoger dan daarvoor', meldt de toezichthouder. In de tweede helft van 2019 kwamen minder klachten binnen dan in de eerste helft. Dit verklaart de AP vooral doordat het bestaande klachtenproces is verbeterd.

Terug naar nieuws overzicht

Tags