08-07-2011


SURFnet heeft netwerkleverancier Ciena via een Europese aanbesteding geselecteerd als partner voor de bouw van SURFnet7, het nieuwe netwerk van SURFnet. Het partnercontract is op 7 juli in Utrecht getekend door Kees Neggers, algemeen directeur bij SURFnet en Peter Newcombe, Vice-President Noord- en Oost-Europa bij Ciena. Ciena gaat de apparatuur leveren en nauw met SURFnet samenwerken op het gebied van netwerkinnovatie, tests en pilots.

Ciena levert reeds de optische apparatuur voor het huidige netwerk van SURFnet, SURFnet6. Met dit nieuwe contract wordt de netwerkleverancier ook verantwoordelijk voor de apparatuur van de nieuwe generatie van het SURFnet netwerk. In SURFnet7 ligt de focus op flexibiliteit en schaalbaarheid waarvoor een compleet nieuwe ethernetlaag, gebaseerd op Next Generation Ethernet, wordt ingevoerd. Hierdoor kunnen innovatieve ethernet gebaseerde diensten voor gebruikers eenvoudig en flexibel worden gerealiseerd.

Nieuwe functionaliteiten liggen in de transportservice zelf, zoals de mogelijkheid tot het aanbieden van meerdere diensten per poort en multipoint diensten. Verder verbetert het nieuwe netwerk de mogelijkheden met hoge snelheid en betrouwbaarheid private of community clouddiensten te gebruiken. De geselecteerde Next Generation Ethernet oplossing maakt gebruik van Ciena’s 3940 en 3960 Service Delivery Switches en de 5410 Service Aggregation Switch, die 40 en 100 Gigabit per seconde-verbindingen mogelijk gaat maken. Ciena’s OneControl, een geïntegreerd netwerk- en servicebeheersysteem voor switching, transport en Carrier Ethernet, is ook onderdeel van de oplossing en maakt beheer eenvoudiger en dienstverlening sneller.

"De ambitie van het GigaPort3 project is er voor te zorgen dat de hybride SURFnet netwerkinfrastructuur naadloos kan blijven voorzien in de toenemende behoefte van grensverleggende samenwerking binnen hoger onderwijs en onderzoek," zegt Kees Neggers, algemeen directeur bij SURFnet. "Het SURFnet7 netwerk speelt in op het toenemende gebruik van vaste en dynamische lichtpaden in de meest diverse configuraties. Naast gebruiksvriendelijke en hoogwaardige ontsluiting van wetenschappelijke instrumenten en grote dataverzamelingen zal het nieuwe netwerk ook de groei van het internetverkeer efficiënt en flexibel kunnen ondersteunen. Mede gelet op de succesvolle samenwerking in SURFnet6 heb ik er alle vertrouwen in dat we met Ciena onze SURFnet7 ambities kunnen waarmaken."

"Onderzoeks- en onderwijsinstellingen lopen voorop als het gaat om het gebruik van baanbrekende technologieën die ondersteuning bieden om hun wetenschappelijke doelen te bereiken. Ze helpen daarmee niet alleen bij het aantonen van de werkelijke mogelijkheden van dit soort geavanceerde netwerktechnologieën, maar bewijzen ook de concrete waarde ervan in de vorm van wetenschappelijke ontdekkingen, bijvoorbeeld in geneeskunde en toegepaste natuurkunde,” zegt Rob Wilts, Regio Directeur Nederland & Nordics, Ciena. "Ciena heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd om ethernettechnologie geschikt te maken voor gebruik in veeleisende omgevingen zoals die van SURFnet. Samen met de optische apparatuur die Ciena levert, heeft SURFnet de technologie in huis om hun gebruikers alle mogelijkheden te bieden.”

"De oplossing van Ciena biedt veel nieuwe mogelijkheden die we gezamenlijk verder ontwikkelen. Tegelijkertijd blijft het netwerk beheersbaar. We vereenvoudigen de architectuur van het SURFnet netwerk en kunnen gevarieerde, op individuele gebruikers aangepaste diensten, nu efficiënter gaan bouwen," zegt Bram Peeters, hoofd netwerkdiensten bij SURFnet. "Na een uitgebreide testfase starten we dit jaar met de uitrol. In 2012 zullen we een kleine driehonderd sites van het netwerk vernieuwen. Met dit nieuwe netwerk kunnen we de komende jaren kwaliteit blijven leveren en een passend antwoord bieden op de vragen die we van onze veeleisende gebruikers krijgen."

SURFnet bouwt al sinds 1985 geavanceerde netwerken voor het hoger onderwijs en onderzoek. Als zodanig functioneert het als een motor voor innovatie van de hele economie. Dit wordt de zevende generatie van het netwerk. In elke nieuwe generatie zijn nieuwe technologieën en hogere bandbreedtes nodig om te blijven voldoen aan de verwachtingen van de gebruikers. Het bouwen van SURFnet7 gebeurt binnen het GigaPort3 project, waarvoor SURFnet van de overheid 32 miljoen euro subsidie ontvangt vanuit het Fonds Economische Structuurversterking (FES). SURFnet voert het project uit onder supervisie van SURF en in samenwerking met leveranciers, gebruikers en onderzoekspartners.
 

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Netwerken
Netwerken